Disclaimer

Disclaimer
Welkom op teamglobal-e.nl. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Stichting Team Global-e en bevat informatie van algemene aard over deze stichting.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Stichting Team Global-e is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door onjuiste of incomplete informatie op deze website, of ontstaan door het gebruik van deze website of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van links op onze website kan tot gevolg hebben dat u onze website verlaat. Stichting Team Global-e is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van websites van derden.

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische afbeeldingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Op het moment dat u deze website bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst. Wanneer u informatie verzendt aan Stichting Team Global-e via e-mail, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen.